HİZMETLERİMİZ

İstanbul gemi demir bölgesi gemi takip işlemleri

İstanbul demir bölgesine gelerek demirleyen ya da Sivriada açıklarında drift yapan gemilerin pozisyonlarının yakıt kumanya vs ikmallerinin demir atma, demir alma, yakıt ve su ikmali başlama bitiş ve miktarlarının veya oluşabilecek olağanüstü durumların ana acentelere bildirilmesi işlemlerinin tümü gemi takip işlemleri olarak adlandırılır.

Operasyon su şekilde gerçekleştirilir; İstanbul demir bölgesi ve İstanbul boğazına 20 millik mesafe İstanbul boğaz trafik kontrol merkezi kontrolü altındadır ve bu mesafe içine giren her gemi bu merkezle telsiz irtibatı kumaya ve merkezin vereceği talimatlara uymakla yükümlüdür(Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü).Boğaz trafik kontrol 4 farklı sektörden oluşur Güneyde sektör Kadıköy(VHF Kanal 14),Boğaz içinde sektör Kandilli (VHF kanal 12)ve Sektör Kavak (VHF kanal 13) Kuzeyde ise sektör Türkeli (VHF kanal 11). İlgili gemiler kontrol merkezi ile(güney girişi sektör Kadıköy) Vhf kanal 14 üzerinden telsiz teması kurar ve durumunu ve niyetini bildirir(demire gitmek ya da Sivriada açıklarında boğaz seperasyon hattını tehlikeye atmayacak bir mesafede drift yapmak) Gemtac operasyon kanal 14 ü sürekli dinleyerek bağlantısı olan gemilerin takip işlemlerini başlatır.Gemini sektörle ilk teması GEMTAC OTOMASYON sisteminde geminin ilgili hanesine kaydedilir.Gemi drift yapacaksa drift başlama bitiş ikmali varsa ikmal saatleri, motor yanaşma ayrılma saatleri ve boğaz girişi ana acenteye e-posta yolu ile bildirilir. Eğer gemi demir bölgesine gelir ve demirlerse ilk kontak saati demir atma alma saati, ikmali varsa ikmal saatleri ve ikmal detayları, yakıt ya da su alacaksa barç yanaşma ayrılma ve miktarları geminin boğaz girişi kaptan pilot alıyorsa pilot botunu yanaşma saati ve gideceği limana varış zamanı (ETA) gemiden VHF Kanal 16 dan gemiyle iritibat kurularak GEMTAC OTOMASYON sisteminde bulunan ilgili yerlere yazılarak gemi operasyonunun bitimine müteakip ya da acentenin talebine göre e-posta yoluyla acenteye bildirilir.