HİZMETLERİMİZ

Armatör şirketleri, Ana acenteler, Kumanya şirketleri, Bakım onarım şirketlerine yönelik motor servisleri

Armatör şirketleri, Ana acenteler, Kumanya şirketleri, Bakım onarım şirketlerine yönelik motor servisleri

Bu hizmet Gemtac tarafından gemilerin ikmal, bakım, acente teması operasyonlarını yerine getirmeye yönelik verdiği motor hizmetlerini kapsar. Gemi operasyonlarının ilk aşaması bildirimdir, bildirimi yapılan gemiler kayıt altına alınır ve mevcut şartlara(gemi geliş tarihi, ikmallerin Gemtac’a ulaşma zamanı, hava şartları vs...) göre planlanır.Gemtac'a ulaştırılan teslimatlar, operasyon dahilinde teslim alma yükleme boşaltma talimatı (T:2) gereklilikleri uygulanarak diğer aşamalara hazırlanır. İlgili evraklar ve dökümanlar (resmi kurumlar için gerekli olan) düzenli bir şekilde müşterilere ya da ilgili kurumlara ulaştırılır.Müşterilerin Gemtac aracılığıyla gemilere ulaştırdığı veya gemilerden alınan evrakların kaydı tutulmaz, evraklar kapalı zarf usulü teslim alınır ve teslim edilir.

GEMTAC TESLİM ALMA YÜKLEME BOŞALTMA TALİMATLARI

• Rıhtım operasyonlarında iş güvenliği birinci önceliktir.

• Rıhtım personeli, iş güvenliğini tehlikeye atabilecek riskli operasyonları, operasyona başlamadan amirlerine bildirmekle yükümlüdür.

• Personel koruyucu melbusat kullanmaya zorunludur.

• Rıhtım personeli amirlerinin ve operasyon personelinin verdiği talimatlara uymakla yükümlüdür.

• Gemilere gelen malzemeler rıhtım görevlileri tarafından sayılarak teslim alınır.

• Teslim irsaliyeleri rıhtım görevlisi tarafından imzalanır, operayon personeli tarafından rıhtım görevlisinden teyid alınarak kaşelenir bir kopya getirene teslim edilir, geri kalan kopyalar teslim sırasında gemiye onaylatılmak üzere dosyalanır.

• Sayılarak teslim alınan malzeme eksiksiz olarak rıhtım kayıt defterine kaydedilir.

• Malzeme, rıhtım personeli tarafından kayıt defterine kaydedilerek rıhtımda uygun bölümde depolanır ve gemi bilgilerinin bulunduğu etiketler yapıştırılır.

• Kayıt işlemi sadece görevli rıhtım personeli tarafından yapılır.

• Vardiya değişimlerinde vardiya devreden personel güncel durumu diğer vardiyaya eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

• Rıhtım personeli indirme ve bindirme sırasında oluşabilecek hasarlardan sorumludur.

• Teslim edilen malzemenin emniyetinden ve uygun şartlarda depolanmasından gemtac, dolayısı ile tüm rıhtım, operasyon ve motor personeli sorumludur.

• Teslim edilen malzeme içeriği doğrultusunda ve hava şartlarına uygun olarak rıhtımda depolanır.

• Gerekli olan durumlarda personelden ifade tutanak formu doldurarak konu hakkında ifadelerine başvurulur.

• Yükleme boşaltma işlemleri sırasında vinç operatörü, forklift operatörü azami dikkati göstermekle yükümlüdür. Bahsedilen personel oluşabilecek zararlardan sorumlu tutulacaklardır.

• Motora yüklenen malzemenin hava şartlarına, yükün durumuna ve miktarına göre bağlanması ve üzerinin örtülmesi motor kaptanı ve gemicinin sorumluluğundadır. Motor personeli ayrıca melzeme etiketlerinin kontrolünü yapmalıdır.

• Teslimat sırasında öncelik can ve mal güvenliğidir. Motor kaptanları can ve mal güvenliğinden sorumludur bu doğrultuda güvenliği sağlamak amacıyla amirlerine danışmakla yükümlüdür.

• Acil durumlarda can ve mal güvenliği gerekliliklerini yapmakla yükümlüdürler.

• Rıhtım ve motor personeli yükleme boşaltma işlemleri sırasında paletlerin, sepetlerin, sapanların sağlamlığının kontrolünden sorumludur.