HİZMETLERİMİZ

Gemi geliş-gidiş kontrol işlemleri

İlgili Kurumlar: İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,
İlgili Liman Başkanlıkları

a.Geliş kontrolü: Armatör talimatı ile İstanbul limanında 48 saatten fazla kalacak gemiler için yapılan işlemdir.Geliş kontrol işlemlerinin başlatılabilmesi için Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’ne, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne, Sahil Sağlık Merkez Tabipliği”ne gemiye geliş kontrol yapılması talebimizi bildiren dilekçeler değıtılar, kurumların görevlendireceği yetkili personel ve acente memuru gemiye gider ve gerekli işlemleri yürütür acente memuru gemideki iletişim ve eşlik amaçlı olarak gemiye çıkar.

b.Gidiş kontrolü: Gemi sefere bağlandığında yapılan işlemdir.Geliş kontrolü yapılmış olan gemiye geliş kontrolünde yapılan işlemler yinelenerek gemiye çıkılır ve yetkili personel gemiye bu sefer gidiş kontrolü yaparlar ve gemi transit seyir yapabilecek duruma gelir.